Untitled Document

KOMİTELER

İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan H. Esin ŞENER
Başkan Yardımcısı   Gürsel ÖZER
Sayman Engin ÇAPAR
Genel Sekreter  Can AKDUMAN
Üyeler Mehmet Gökhan KARA
Kutbettin DEMİR
Emine ALYAPRAK

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı H. Esin ŞENER
Kongre Sekreteri M. Gökhan KARA
Düzenleme Kurulu Gürsel ÖZER
Can AKDUMAN
Engin ÇAPAR
Kutbettin DEMİR
Emine ALYAPRAK
Deniz AKARCA
Oktay ALTUN
Duygu ALZEFER
Hüseyin AKDEMİR

 

 
Copyright © 2015 İSTAHED. All Rights Reserved