Untitled Document

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Kurallar

 • Bildirilerin, Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınması için bildiri formunun web sayfasından  doldurularak yollanması gerekmektedir.
 • Bildiri özetlerinin sisteme Türkçe olarak girilmesi gerekmektedir.
 • Özet başlığı büyük harflerle yazılmalıdır. Özet metinleri toplamda 300 kelime (yaklaşık 2000 karakter) ile sınırlı olmalıdır. Belirtilen sınırın aşılması durumunda, sistem fazladan yazılmış harfleri kabul etmeyecektir.
 • Özet içerikleri, çalışmanın kalitesi, özgünlüğü ve bütünlüğünün  değerlendirilebilmesi açısından hedefleri, bulguları ve sonuçları tam olarak açıklamalıdır. Araştırmaların özet metinleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel kısaltmalar ilk geçen tam kelimeden sonra parantez içinde yazılmalıdır.
 • Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Özetler, kabul edilmesi halinde kitapçıkta aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Yazar bilgileri sunucu adı ve diğer yazarların adlarını içermelidir. Yazarların ünvanı, adı, adresi, telefonu, faks numarası ve e-posta adresi bilgileri yer almalıdır.
 • Özetlerinin kongre kitapçığında yer alabilmesi için sunucuların 31 Mart 2015 tarihine kadar kongre kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.
 • Sunum şekli Poster olacaktır.
 • Bildiri son gönderim tarihi 20 Mart 2015’dir. Bildiriniz, Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve poster olarak kabul edildiği konusunda mektuplar 25 Mart 2015 tarihinde sizlere e-posta ile gönderilecektir. Bu sebeple iletişim bilgilerinde bildireceğiniz e-posta adresiniz çok önemlidir. Ayrıca bildirisi kabul olan kişilerin isimleri web sayfasında duyurulacaktır.
 • Kabul edilen bildiriler, sunum yapacak olan yazarların kayıt işlemlerini 31 Mart 2015tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından bildiri kitabında yer alacaktır.

İçerik

Özetlerin; çalışmanın kalitesi, özgünlüğü ve bütünlüğünün değerlendirilebilmesi açısından hedefleri, bulguları ve sonuçları tam olarak açıklaması gerekli olup aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

a) Amaç
b) Gereç ve Yöntem
c) Bulgular
d) Tartışma ve Sonuç

Önemli Notlar

Üniversite/Kurum, bölüm ve il kısımlarını her bir yazar için eksiksiz doldurmanız gereklidir. Eksik doldurulan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 • Soyad, Üniversite/Kurum, bölüm ve il bilgilerinin ilk harfleri büyük, kalan harfler küçük olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının sıralamasının doğru olduğundan lütfen emin olunuz.
 • Bildiri özet gönderimi 300 kelime ile sınırlıdır. Özet girişinizi kopyala / yapıştır seçeneği ile yapmanız halinde eksik giriş yapılma ihtimali olmaktadır. Bu nedenle özet girişinizi yaptıktan sonra bildirinizin eksiksiz göründüğüne lütfen dikkat ediniz . Eksik bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetinizi gönderdikten sonra onay yazısı ekranda belirecek olup, onay yazısı çıkmaması halinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bildiri özetinizi tekrardan yollamanız gerekmektedir.
 • Bildiri özeti geri çekimlerinin veya iptallerinin yazılı olarak ikon2015@topkon.com adresine en geç 20 Mart 2015 tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi, 20 Mart 2015 olup, belirtilen tarihten sonra bildiri özeti kabulu yapılmayacaktır.
 • Bildiri özeti kabul yazıları, bilimsel kurulun değerlendirmesine istinaden 25 Mart 2015 günü iletilecektir.
 • Bildiri özeti sahiplerinden en az bir kişinin, 31 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar kayıt yapılmaması durumunda, bildiriler; bildiri özet kitabında yer almayacaktır.

 

 
Copyright © 2015 İSTAHED. All Rights Reserved