Untitled Document


Değerli meslektaşlarım,

İstanbul’da çalışan tüm Aile Hekimlerinin, aynı çatı altında toplanması ile oluşan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), bugüne kadar hukuki ve siyasi zeminde hem Aile Hekimlerinin özlük hakları için hem de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin refah düzeyine ulaşması için elinden geleni yaptı ve yapmaya devam etmektedir.

Bu süreç içinde İSTAHED dernek olmanın bilinci ile bilgiyi hep önemsemiş ve kurulduğu ilk günden beri Aile Hekimlerinin isteği doğrultusunda aylık hizmet içi eğitimlere ağırlık vermiştir. Aile Hekimlerinin istekleri ile programlanan bu AKADEMİ eğitimlerine talep arttıkça, daha fazlasını yapma ihtiyacı doğmuş ve Türkiye’nin en büyük Aile Hekimliği Derneği İSTAHED, kongremiz olan İKON’u düzenlemeye başlamıştır.

İlkini Antalya Belek’te yaptığımız kongremiz İKON2014’ün devamı olan İKON2015’i Kıbrıs Girne’de yapıyoruz. 6-10 Mayıs 2015’de düzenleyeceğimiz İKON2015’e de sizleri davet etme mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.

Kongremizde pratiğe ve bilgiye yönelik olarak düzenlenecek olan eğitimler ve kursların yanı sıra düzenlenen panellerle de Aile Hekimliği ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini tartışıyor olacağız. İKON2015’in sosyal programını da beğeneceğinizi umuyoruz.

İKON2015 ile tüm meslektaşlarımızı Kıbrıs’ta görmekten onur duyarız.

Saygılarımla

H. Esin ŞENER
Kongre Başkanı

 
Erken Kayıt ve Konaklama:
15 Şubat 2015

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:
20 Mart 2015

Bildiri Sonuçlarının İletilmesi:
25 Mart 2015

Bildiri Sunucularının Son Kayıt Tarihi:
31 Mart 2015 
Copyright © 2015 İSTAHED. All Rights Reserved